W CIENIU KRZYŻA:

W bliskiej, alternatywnej przyszłości, przesączonej atmosferą lęku
 i nietolerancji, nienawiści i izolacji od społeczeństwa, w czasie 
pełnym prześladowań, rząd Polski powołuje do życia utajniony 
ośrodek mający na celu kształcenie kilkunastoletnich ludzi 
obdarzonych szczególnie wysokim ilorazem inteligencji. Młodzi 
ludzie edukowani są zgodnie z ich indywidualnymi 
predyspozycjami umysłowymi, jednakże wszyscy bez wyjątku 
biorą udział w walkach treningowych mechanicznymi zbrojami. 
Nacisk na ten punkt szkolenia jest niezykle istotny, gdyż 
największym światowym wydarzeniem jest turniej Steel Fights, 
podczas którego reprezentanci narodów świata rywalizują ze 
sobą, sterując mechami bojowymi. 

Do ośrodka zostają zabrani nowi uczniowie. Wizja spędzenia 
następnych lat w zamkniętej rządowej placówce, w separacji  od 
rodzin i przyjaciół, nie napawa ich optymizmem, jednakże 
państwo nie pozostawia im w tej kwestii żadnego wyboru - ich 
ponadprzeciętna inteligencja nie może zostać zmarnowana, ma 
przysłużyć się krajowi i sprawić, że sytuacja Polski na arenie 
światowej zostanie umocniona. Wśród uczniów znajduje się 
jednak ktoś, kto ma zupełnie inne cele do zrealizowania: haker, 
którego obecność niesie ze sobą złowróżbny cień śmierci. Ukryty 
wśród mieszkańców ośrodka, dąży do zrealizowania swoich 
mrocznych pragnień, niestrudzenie realizując przemyslaną, 
krwawą vendettę...
PRZYPADEK MORROWA
PORZUCENI
LINKI
OPOWIADANIA
TWÓRCZOŚĆ
KSIĘGARNIE ON-LINE
WYWIADY
RECENZJE POWIEŚCI:
DRUK